CY-12A 15A 18A 25A 30A 2 หลุมหน้าแปลน Mount บอลการโอนย้ายหน่วย

2018-11-18      View:
  • Brand   AHCELL
  • Type   CY-12A 15A 18A 25A 30A
  • Inquire Now
Introduction

CY-12A 15A 18A 25A 30A 2 หลุมหน้าแปลน Mount บอลการโอนย้ายหน่วย


ลูกหลักในเหล็กอ่อน


เปลือกในเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี


CY-18A Hole Flange Mount Ball Transfer
MISUMI Hole Flange Mount Ball Transfer

More Products